Article image

Skuteczna kampania leadowa dla branży medycznej

4 min czytania
26.10.2017

Jak zebrać leady dla branży medycznej, kiedy poruszany temat jest TABU?

Wg badań TNS Polska przeprowadzonych w sierpniu 2014 wśród osób powyżej 60 r.ż. aż 77% respondentów stwierdziło, że ma problemy ze słuchem, które utrudniają swobodną komunikację. Biorąc pod uwagę liczbę Polaków w tym wieku, okazuje się, że problem ten dotyczy ok. 6,5 mln osób mających 60 i więcej lat. Temat jest wstydliwy i dość trudno rozmawia się o nim w przestrzeni publicznej, mimo, że utrata słuchu niesie za sobą znaczne ograniczenia w życiu społecznym osób.


Podejmując się wyzwania realizacji kampanii leadowej dla naszych partnerów, tak naprawdę musieliśmy zrozumieć motywację człowieka i jego otoczenia do podjęcia diagnozy, a później ewentualnego zakupu samego aparatu słuchowego lub leczenia. Tym projektem, również złamaliśmy dwa stereotypy:

 • Polski senior nie korzysta z Internetu
 • Polski senior nie podejmuje leczenia swojego słuchu

 Cele kampanii:

 • Uświadomić osoby, że badanie słuchu nie jest czasochłonne, drogie i nie wymaga przygotowania
 • Skierować jak najwięcej osób w grupie docelowej na darmowe badania w rozlokowanych w całej Polsce salonach firm Geers i Amplifon

Grupy docelowe:

 • Osoby w wieku 50+ – przedstawialiśmy problemy osób z niedosłuchem: strach przed społeczeństwem spowodowany niedosłuchem, brak komunikacji z otoczeniem, samotność.
 • Dzieci i wnuki potencjalnych osób z niedosłuchem– to osoby, które mogą pomóc najbliższym u których zauważyli problem z niedosłuchem.
 • Lekarze rodzinni i lekarze interniści

Realizacja:

Podstawowym elementem kampanii była strona internetowa (landing page) https://badaniesluchu.info/ , która powstała w sierpniu 2017. Jej celem było uświadomienie ludzi o problemie z niedosłuchem oraz interaktywna mapa, na której potencjalny zainteresowany mógł sprawdzić, gdzie ma najbliższy punkt badań. Budując mapę zgromadziliśmy adresy placówek medycznych, które mogą realizować diagnostykę słuchu i wyposażyliśmy stronę w doniesienia dotyczące problemu. Szczególnie wpisy poszerzające wiedzę o problemie i odnoszące się do samo diagnostyki cieszyły się największym powodzeniem.

Publikując na stronie historie pacjentów budowaliśmy zaufanie i pokazywaliśmy dobre przykłady osób, których życie zmieniło się po zakupie aparatu słuchowego. Budując przekaz na stronie oraz w poszczególnych kanałach zbijaliśmy obawy dotyczące:

 1. Samego badania i diagnostyki
 2. Produktu
 3. Ceny i finansowania zakupu

Mailing – coldmailingi stworzone pod kątem edukacji, pokazania problemu, zachęcenia do wejścia na stronę badanie słuchu (różne komunikaty do ww. grup docelowych), przyczyniły się do zwiększenia ruchu na stronę www. Od początku projektu wysłaliśmy do grup docelowych ponad 8 mln maili. Tylko we wrześniu zachęciliśmy ponad 200 000 tysięcy osób do przeczytania mailingu o historiach ludzi z niedosłuchem. Open rate uzyskaliśmy na poziomie 40% !

 

 

W CTA kreacji maila wstawiamy specjalny URL Dzinga wraz z automatycznie uzupełnianym numerem telefonu z naszej bazy danych. Mechanizmy Dzinga sprawdzają poprawność kodu hash oraz numeru telefonu. Jeśli dane są poprawne, Dzinga zestawia połączenie pomiędzy zadanym numerem a wcześniej skonfigurowanym przez call center i natychmiast przekierowuje na dowolny, ustalony wcześniej adres WWW, do którego dołączany jest status oraz nr telefonu z bazy, czyli mechanizmy Dzinga działają w tle.

VM – Wysyłamy komunikat głosowy, wybieramy osoby z miast gdzie Amplifon i Geers ma swoje placówki. Przekazaliśmy około 1 mln telefonów.

Call Center – Przekazaliśmy do Call Center kontakty do osób, które wykazały zainteresowanie badaniem po odsłuchaniu wiadomości z VM.

Call Center i VM są kanałami, które przyczyniły się do około 90% umówień na badanie. Zauważyliśmy, że ludzie boją się zostawiać swoje dane, a konsultant budzi zaufanie, jest w stanie rozwiać wątpliwości i wyjaśnić zalety zakupu aparatu słuchowego.

Efekty:

 • Zwiększyliśmy świadomość grup docelowych na temat problemu niedosłuchu.
 • Od sierpnia umówiliśmy 2802 osoby na badania.
 • Ponad połowa umówionych osób przychodzi na badania.
 • Spośród przebadanych osób około 40% kwalifikuje się do zakupu aparatu słuchowego, czyli zostaje stwierdzony niedosłuch.

 Realizacja kampanii komunikacyjnej i analiza danych znajdujących się w zasobach DBMS pokazała, że:

 • 60% osób powyżej 55 roku życia posiada smartfona
 • 90% aktywnie korzysta poczty elektronicznej
 • 20% osób robi zakupy on-line
 • Zaangażowanie seniora w Internecie rośnie w weekendy i na początku tygodnia
 • Główne treści jakich poszukują seniorzy to: rozrywka, fora, porady zdrowotne, kontakt z placówką zdrowia

Szczególnie naszą uwagę przykuła aktywność osób korzystających z poczty elektronicznej na przestrzeni tygodnia i okazało się, że porównując kanały SMS, Social Media i mailing – to ten kanał będzie wiodącym medium w komunikacji z seniorem.

Rys: Aktywność seniorów na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy w kanale mailing

 

Podsumowując  

Obecnie projekt jest dalej rozwijany i kontynuowany. Na pewno jest to branża niszowa i problem nie jest tak szeroko znany. Partnerzy poprzednio stosowali komunikację offline – wysyłając zaproszenia pocztą i nie byli przekonani o skuteczności działań w sieci. Dzięki przeprowadzonej kampanii, dostrzegli Internet jako ważny kanał komunikacji z grupą docelową, która przez marketerów jest uważana jako niekorzystająca z sieci i urządzeń mobilnych.