Q&A: Czy muszę zgłosić bazę subskrybentów newslettera do GIODO?

Tomasz Dziobiak
Opublikowano 26 kwietnia 2017 przez, Tomasz Dziobiak

 


Tak, masz obowiązek zgłosić taką bazę do GIODO.

Jak uzasadnia to GIODO?

Jeśli chcesz zapisać się na newsletter na danym portalu musisz podać adres e-mail. Według ustawy o ochronie danych osobowych e-mail stanowi dane osobowe. Osoby będące zainteresowane otrzymywaniem newslettera, w założeniu podają swój adres e-mail bezpłatnie.

Art. 7 ust. 1 – adresy e-mail pozyskane przez stronę Internetową stanowią zbiór danych osobowych.

“Poprzez zbiór danych – rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie.”

Czy można zostać zwolnionym z rejestracji bazy adresów pozyskanych do newslettera?

Nie, ponieważ w tym przypadku nie zachodzą żadne przesłanki wymienione w art. 43 ust. 1 ustawy, które zwalniają z obowiązku rejestracji zbioru danych. Bazę adresów e-mail do newslettera musisz więc zgłosić do rejestracji w GIODO!

Tomasz Dziobiak
DBMS CEO