DBMS sp. z o. o. rozpoczynając współpracę z Stowarzyszeniem Marketingu Bezpośredniego od początku wspiera wdrożenie „Lista Robinsonów”.  Pod adresem www.listarobinsonow.pl można zastrzec swoje dane w celu nie otrzymywania niezamówionej komunikacji marketingowej. Program Listy Robinsonów ma na celu ochronę konsumentów, którzy nie życzą sobie otrzymywania niezamówionej, adresowanej do nich Informacji handlowej skierowanej następującymi środkami przekazu: telefon (stacjonarny i komórkowy), poczta elektroniczna oraz list tradycyjny (pocztowy).

 

Jak działa lista robinsonów? Konsument, który nie życzy sobie otrzymywać niezamówionej, adresowanej do niego Informacji handlowej, może zgłosić swój udział w Programie Listy Robinsonów poprzez zarejestrowanie swoich danych za pomocą formularza internetowego, telefonu (w tym również poprzez przesłanie wiadomości tekstowej) oraz zwykłego listu pocztowego. Dane, które konsument może zastrzec to numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres pocztowy.

 

Zarejestrowanie danych kontaktowych Użytkownika na Liście Robinsonów (tj. w Bazie Danych) ma ten skutek, że Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB udostępni firmom zrzeszonym w SMB oraz innym sygnatariuszom Listy Robinsonów (zwanymi w regulaminie programu „Organizacjami Korzystającymi”) dane kontaktowe zarejestrowanego konsumenta, zgodnie z zakresem rejestracji na Liście Robinsona, w celu niekierowania do Użytkownika Informacji handlowej.

 

DBMS ocenia tą inicjatywę jako krok milowy w kontekście uporządkowania kwestii otrzymywania niezamówionej korespondencji handlowej. Szczególnie, że budowanie bezpiecznych baz konsumenckich i prowadzenie skutecznego marketingu relacji powinno się odbywać w warunkach odpowiedzialnego systemu informowania potencjalnych odbiorców reklam. Każdy krok zmierzający do świadomego dawania zgody na prowadzenie działań marketingowych na pewno pozwoli podnieść efektywność prowadzonych działań marketingowych.